Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego:  „Wsparcie utrzymania i funkcjonowania Szkół Polonijnych w Australii, Kanadzie, Chinach i Turcji na lata 2022-2023”.

Kwota dotacji: 2022: 3800,00 PLN

Kwota dotacji: 2023: 3800,00 PLN

The Office of Multicultural Interests

The Office of Multicultural Interests gave our School grant of $2600 for purchase of school equipment (2 laptops, new Smart TV set, 2 boom boxes, usb thumbs, multi zone DVD player).

Association of Polish Women Inc. , Polish Association Inc.

Szkoła Polska w Maylands otrzymała z okazji obchodów Święta Niepodległości w 2021 dotacje od Association of Polish Women Inc. oraz od Polish Association Inc. Podobną pomoc otrzymaliśmy także z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2022, obie te organizacje wspierają naszą szkołę od początku jej istnienia. Dziękujemy!